Marraskuun koulutustarjonta on jälleen monipuolinen ja uusi BRC Food Issue 9 on otettu huomioon koulutuksissa. Koulutuksiin voit ilmoittautua täältä. Voit myös tilata kaikkia koulutuksiamme yrityskohtaisesti pidettäväksi. Pyydä näistä tarjous myyntitiimiltämme sähköpostitse myynti@netfood.fi.

BRC Food Issue 9

Uusi Issue 9 -versio BRC GS Food -standardista julkaistaan 1.8.2022 ja elintarvikeyritysten kaikki BRC-auditoinnit tehdään uutta standardia vastaan 1.2.2023 alkaen. Mitä uutta Issue 9 tuo mukanaan? Mikä muuttuu, mikä säilyy ennallaan? Entä miten uusiin vaatimuksiin tulisi varautua ja miten uudet vaatimukset voidaan täyttää tehokkaasti?

• aika: 03.11. aamupäivä (½ pv), 08:30 – 12:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija

Food Defence

Perusteet, site security ja TACCP-suunnitelman laatiminen (BRC/FSSC 22000/IFS)

Koulutuksessa käydään läpi BRC GS Food Issue 9:n, FSSC 22000 v5.1:n ja IFS Food v7:n Food Defence -vaatimukset. Koulutuksen tavoitteena on antaa selkeä kuva siitä mitä eri standardien vaatimukset käytännössä tarkoittavat, minkälaisia todellisia puutteita ja riskejä erilaisissa auditoinneissa on tullut esille ja minkälaisia ratkaisuja niiden hallintaan voidaan käyttää. Koulutuksen yhteydessä käydään läpi myös erilaisia uhka-arvio -malleja (TACCP) sekä valmiita työkaluja, joita voidaan käyttää osana Food Defence -riskien hallintaa.

Koulutus on tarkoitettu mm. yritysten HACCP-ryhmän jäsenille sekä kiinteistöhuollosta ja logistiikasta vastaaville henkilöille.

Huom! Koulutuksessa huomioidaan erityisesti BRC GS Food 9 -version uudet vaatimukset.

• aika: 17.11. aamupäivä (½ pv), 08:30 – 12:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija

Tuotantolaboratorion laadunhallinta

Mittausepävarmuus ja analyysitulosten hyödyntäminen

Suurimmalla osalla elintarviketeollisuuden omista laboratorioista ei ole akkreditointia tai Ruokaviraston hyväksyntää. Kaikki GFSI-hyväksytyt elintarviketurvallisuusstandardit (BRC GS Food, FSSC 22000 ja IFS Food) kuitenkin lähtevät siitä, että myös yritysten itse tekemät tutkimukset tehdään luotettavasti ja ISO/IEC 17025:2017 -vaatimuksia noudattaen. Tämä on tulosten luotettavuuden ja myös laboratorioiden toiminnan tehokkuuden kannalta erittäin tärkeää.

Koulutuksessa käydään läpi ISO/IEC 17025:2017 -standardin tekniset vaatimukset ja johtamisjärjestelmän vaatimukset, havainnollistetaan vaatimusten vaikutukset laboratorion päivittäiseen toimintaan ja annetaan selkeitä esimerkkejä erilaisista toimintamalleista.

Koulutus on tarkoitettu yritysten laatupäälliköille, laboratoriopäälliköille ja laboratoriohenkilöstölle.

Huom! Koulutuksen sisällössä on huomioitu BRC GS Food 9 -version uudet vaatimukset

BRC Food Issue 9

BRC Food Issue 9:n uudet vaatimukset muutosten hallinnan näkökulmasta

Systemaattisesti toimiva ja koko yrityksen kattava muutostenhallintaprosessi on yksi tärkeimmistä työkaluista toimivan elintarviketurvallisuusjärjestelmän ylläpidossa. Vastaavasti muutostenhallinnan puutteet niin dokumentaation, tuotantoprosessien kuin henkilöstön vastuualueidenkin muutoksissa ovat erittäin yleinen syy yritysten ja laatujärjestelmien toimintaongelmiin. Koulutuksessa käydään läpi BRC GS Food Issue 9:n uusien vaatimusten vaikutusta muutosten hallintaan sekä sitä miten näitä vaatimuksia voi hyödyntää laatujärjestelmän toiminnassa.
Koulutus on tarkoitettu HACCP-ryhmän jäsenille, laatuvastuuhenkilöille, tuotantoesimiehille ja ylimmälle johdolle.

• aika: 29.11. aamupäivä (½ pv), 08:30 – 12:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija