Akkreditoitu histamiinianalyysi kalatuotteille

  • Akkreditoitu histamiinianalyysi kalatuotteille
  • Analyysit Turun laboratoriostamme eli nopeasti ja suomalaisena työnä
  • Mahdollisuus avaimet käteen -pakettiin, jossa on mukana Biosystems Y15 -monianalysaattori sekä histamiinianalytiikan validointi, käyttökoulutus ja menetelmän käyttöönotto

Akkreditoitu histamiinianalyysi lisänä laboratoriopalveluihimme!

Histamiini on ns. biogeeninen amiini, jota voi muodostua elintarvikkeisiin mikrobiologisen pilaantumisen seurauksena. Histamiinin muodostumista edesauttavat korkea säilytyslämpötila sekä puutteellinen elintarvikehygienia. Korkeat histamiinipitoisuudet voivat aiheuttaa allergian kaltaisia oireita, kuten esim. nokkosrokkoa, ihon punoitusta ja päänsärkyä, ja oireet alkavat yleensä viimeistään muutaman tunnin kuluttua elintarvikkeen nauttimisesta. Riskielintarvikkeita histamiinin osalta ovat tietyt kalalajit, kuten tonnikala, makrilli, sardiini ja silli, jotka sisältävät luontaisesti korkeita histidiinipitoisuuksia.

Kala-alan toimijoilla on omavalvonnassaan velvollisuus ottaa histamiininäytteitä ym. kalalajeista. Koska histamiini on lämpöstabiili yhdiste, tulee näytteitä ottaa tuoreen kalan lisäksi myös kalavalmisteista, kuten säilykkeistä. Kalastustuotteille on elintarvikelainsäädännössä asetettu raja-arvot (Komission asetus (EY) N:o 2073/2005) ja näytteitä tulee ottaa yhdellä kerralla 9 kappaletta. Myyntiaikana markkinoille saatetun tuotteen histamiinipitoisuus ei yhdessäkään osanäytteessä saa ylittää 200 mg/kg. Välille 100-200 mg/kg saa osua enintään 2 osanäytteen tulokset. Kohonnutta histamiinipitoisuutta ei pysty päättelemään mistään muusta kalan tai kalavalmisteen ominaisuudesta, vain tutkimustuloksista. Käytännössä lakirajojen ylitystapauksissa on aina kyse käsittelyvirheestä, yleensä liian korkeasta lämpötilasta jossain vaiheessa kalaraaka-aineen käsittelyä tai tuotteen valmistusprosessia.

Net-Foodlab Oy:n laboratorio on validoinut histamiinianalyysin kalatuotteille osana allergeenien ja muiden haitallisten aineiden analytiikan kehittämistä ja saanut analyysille akkreditoinnin (T205*). Histamiinianalyysi suoritetaan Net-Foodlab Oy:n Turun laboratoriossa entsymaattisella tekniikalla hyödyntäen Biosystemsin Y15 -monianalysaattoria.

*Net-Foodlab Oy, Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T205, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC17025. Lue lisää täältä.