Laatupäällikköpalvelu

Laatupäällikön tehtäväkenttä on laaja ja yritysten omat laadunhallinnan resurssit usein varsin rajalliset. Toiminnan ja tuotannon laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyvät tehtävät vaativat jokapäiväistä suorittamista eikä virheisiin ole varaa. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen tai uuden elintarviketurvallisuusstandardin käyttöönotto voivat aiheuttaa ongelmia sekä resurssien että osaamisen näkökulmasta. Yrityksen oma laatupäällikkö voi myös vaihtaa työnantajaa, jäädä vanhempainvapaalle tai huonoimmassa tapauksessa joutua pitkälle sairaslomalle. Kokeneita ja osaavia laatupäälliköitä on harvoin vapaana, joten tällaiset usein yllättävästi eteen tulevat tilanteet voivat merkittävästi häiritä yrityksen liiketoimintaa.

Laadunhallinnan kehittäminen ja esille nousevien ongelmien tehokas ratkaiseminen vaativat pohdintaa ja uusia näkökulmia. Omasta organisaatiosta ei kuitenkaan aina löydy kokenutta laadunhallinnan ammattilaista keskustelukumppaniksi omalle laatupäällikölle. Ongelmien säännöllinen läpikäyminen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä kokeneiden ulkopuolisten laadunhallinnan asiantuntijoiden kanssa on tehokas tapa tukea yrityksen omaa laatuorganisaatiota ja parantaa elintarviketurvallisuusjärjestelmän toimintaa.

Net-Foodlab Oy:n tarjoama laatupäällikköpalvelu ja laatuasiantuntijapalvelu ovat tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja sekä akuutteihin että pidempiaikaisiin laadunhallinnan resurssitarpeisiin. Laatutiimimme kokeneet asiantuntijat pystyvät auttamaan niin laadunhallinnan rutiinitehtävissä, laatuorganisaation johtamisessa kuin erilaisissa muutos- ja kehitystilanteissakin. Net-Foodlab Oy:n laatutiimi tuntevat niin BRCGS Food Issue 9:n, FSSC 22000 v6:n, ISO 22000:n kuin IFS Food v8:n vaatimukset.

Net-Foodlab Oy:n Laatupäällikköpalvelu ja Laatuasiantuntijapalvelu ovat tehokkaita tapoja varmistaa yrityksen elintarviketurvallisuusjärjestelmän toiminta kaikissa olosuhteissa. Kokenut ja vahva laatutiimimme sekä aina asiakkaan tarpeiden mukaan valittavat vastuuhenkilöt takaavat toimivan, kustannustehokkaan ja laadukkaan yhteistyön.