Myyntikelpoisuustarkastukset – nopeasti ja edullisesti

  • Luotettava ja osaava palvelu
  • Tunnemme keskusliikkeiden vaatimukset (LIDL jne.)
  • Nopea ja edullinen palvelu
  • Pystymme myös neuvomaan antamaan korjausehdotuksia

Myyntikelpoisuuden määrittäminen nopeasti ja kattavasti

Myyntikelpoisuustarkastus pitää sisällään mikrobiologiset, kemialliset ja aistinvaraiset tutkimukset. Tarkastuksessa määritetään lisäksi tuotepakkauksen sisällön määrä suhteessa ilmoitettuun sekä tarkastetaan elintarvikkeen pakkausmerkintöjen oikeellisuus ja lainmukaisuus.

Myyntikelpoisuustarkastuksesta laaditaan raportti, joka sisältää kaikki tuotteen tutkimustulokset sekä lausunnon myyntikelpoisuudesta ottaen huomioon elintarvikelainsäädännön sekä yleiset elintarviketurvallisuuden vaatimukset.