Toodete müügikõlblikkuse kontroll

Toote müügikõlblikkuse hindamine hõlmab mikrobioloogilisi, keemilisi ja organoleptilisi analüüse. Lisaks kontrollitakse toote pakendil deklareeritud kaalu vastavust tegeliku kaaluga ja pakendi märgistuse vastavust kehtivale seadusandlusele.

Müügikõlblikkuse kohta väljastatakse sertifikaat, millel on toodud kõik analüüsi tulemused ja samuti üldised toiduohutuse nõuded.

Link FINAS kodulehele.