Allergeenipuhdistusten validointi

Kriittiset puhdistusprosessit tulee validoida, jotta niiden toimivuuteen voidaan luottaa. Validoinnilla varmistetaan, että valitut puhdistusmenetelmät, välineet, lämpötilat ja ohjeistus ovat sellaisella tasolla, että haluttu puhtaustaso pystytään saavuttamaan jokaisella puhdistuskerralla ja kaikissa kuormitustilanteissa. Validointi vaatii hyvää suunnittelua, oikeaa tavoitteiden asettamista, riittäviä resursseja ja luotettavaa analyysipalvelua. Net-Foodlab Oy tuottaa ainoana toimijana Suomessa puhdistusprosessien validointiin kehitettyä kokonaispalvelua.

Kriittisten puhdistusten validointi on tyypillinen BRCGS Food -standardin vaatimus ja se koskee sekä CIP-pesuja että allergeenipuhdistuksia. CIP-pesujen on likatyypistä riippumatta tuotettava jokaisella pesukerralla tavoitteiden mukainen puhtaustaso. Ja kun pintapesulla hallintaan allergeenivaaraa, pitää allergeenijäämät pystyä poistamaan sekä tuotantoympäristön kontaktipinnoilta että muista ristikontaminaatiokohdista. CIP-pesut ja allergeenipuhdistukset ovat elintarviketurvallisuuden kannalta kriittisiä prosesseja, siksi niiden toiminnan varmistaminen on välttämätöntä. Net-Foodlab Oy:n laatutiimi hallitsee sekä BRCGS Food -standardin vaatimukset että tehokkaat ratkaisut pesuvalidointiprojektien toteuttamiseen.