Analysaattorit Hygiena ja Biosystems maahantuojalta

  • Teollisuuden tarpeisiin suunnitellut ratkaisut
  • Tehokkaa ratkaisut patogeenien, steriilisyyden ja kemiallisten indikaattorien testaamiseen
  • Analysaattorit on helppo ottaa käyttöön eivätkä ne vaadi syvällistä koulutusta
  • Toimiva tuki – käytämme itse samoja analysaattoreita omassa laboratoriossamme
  • Edulliset käyttökustannukset

Tehokkaat analysaattorit teollisuuden käyttöön

Net-Foodlab Oy on Hygiena LLC:n ja Biosystems SA:n virallinen maahantuoja. Hygiena- pikatestausjärjestelmät kattavat kaikki normaalit elintarvikesektorin pintahygienian, allergeenijäämien ja mykotoksiinijäämien valvontatarpeet sekä UHT-tuotteiden steriilisyystestauksen. Biosystems Y15 -monianalysaattori tarjoaa prosessi- ja palvelulaboratorioille tehokkaan ja edullisen työkalun mm. sokerien, orgaanisten happojen, sulfiitin, asetaldehydin ja histamiinin testaamiseen.

Tuotteet

UHT testaus – CellScan Innovate

Biosystems Y15 -multianalysaattori