Sisäisen auditoijan peruskoulutus

Koulutuksessa aluksi käydään läpi perustelut sille, miksi sisäiset auditoinnit ovat keskeisessä roolissa yrityksen toiminnan kehittämisessä. Tämän jälkeen perehdytään siihen minkälaisia vaatimuksia BRC GS Food Issue 9, FSSC 22000 v5.1 ja IFS Food v7 -standardit asettavat sisäisille auditoinneille. Koulutuksen loppuosa käytetään auditoinnin suunnitteluun ja auditoijan oman toiminnan kehittämiseen.

Koulutus on tarkoitettu mm. yritysten sisäisille auditoijille sekä HACCP-ryhmän jäsenille.

• aika: 09.12. aamupäivä (½ pv), 08:30 – 12:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tomi Mattila, johtava arvioija

BRC Food Issue 9:n vaatimukset ylimmän johdon näkökulmasta

Laadunhallinta on elintarvikeyritysten liiketoiminnan ytimessä ja sitä sekä kannattaa että tulee johtaa. Helmikuun alusta 2023 voimaan tuleva BRC:n 9-versio sisältää joukon uusia tehtäviä ja velvollisuuksia yritysten ylimmälle johdolle. Näistä kannattaa olla tietoinen hyvissä ajoin, eikä laadunhallinnan ”ulkoistaminen” laatuosastolle ole liiketoiminnan näkökulmasta muutenkaan järkevää. Standardin vaatimukset pitää tuntea, jotta voi ymmärtää miten elintarviketurvallisuusjärjestelmä vaikuttaa yrityksen toimintaan ja miten siitä saa parhaan hyödyn liiketoiminnan kehittämisessä
Koulutus on tarkoitettu elintarvikeyritysten ylimmälle johdolle ja johtoryhmän jäsenille.
Huom! Koulutuksen sisällössä on huomioitu BRC GS Food 9 -version uudet vaatimukset

• aika: 16.12. iltapäivä (½ pv), 13:00 – 15:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 295 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija

Ilmoittaudu koulutukseen: