Keemiline analüüs

Keemiline analüüs ja toiduainete organoleptiline hindamine

Toiduainetest tehtavate keemiliste analüüside hulka kuuluvad näiteks pH, sool, laktoos, vee aktiivsus (aw), tiitritav happesus, frittimisrasva happearv ja suitsemispunkt, niiskus, kuivaine. Hindame toiduainete organoleptilisi omadusi. Lisainformatsiooni akrediteeritud metoodikate kohta leiad siit.