Enesekontroll

Toidu käitlemine

Toidukäitlejad peavad enne käitlemisega alustamist taotlema kas tegevusluba või teavitama oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit. Vajalikud juhendid ja dokumendid on toodud Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel (https://pta.agri.ee/).


Enesekontroll on kohustuslik kõigile toidukäitlejatele

Toidu käitlemisel on esmase tähtsusega enesekontrolliplaani olemasolu. Enesekontrolli plaan kirjeldab, kuidas ettevõte tagab toodete ohutuse ja kuidas kaardistatud ohte toodud meetoditega ohjatakse.
Enesekontrolli süsteemi toimisest sõltub klientide rahulolu või selle langus. Enesekontrolli süsteemi loomisel võib minna vaja spetsialisti abi väljaspoolt. Pakume asjatundlikku abi enesekontrolli plaanide koostamisel. Kui sul on küsimusi meie spetsialistidele võid jätta on küsimuse siia.