Tervishoid ja hoolekandeteenused

Pindade puhtus ja puhastamise toimimine on kõikidele tähtis, aga eriti kriitiline on see tervishoiuvaldkonnas ja hooldekodudes. Inimestelt, toodetest või keskkonnast pärit mikroorganismid ja viirused jäävad pindadele seda paremini, tervishoid mida rohkem on nendel nii nähtavat kui nähtamatut mustust või moodustunud biofilmi. Määrdunud pindadel on mikroorganismid võimelised kiiresti paljunema, mis veelgi suurendab puhtuse tähtsust. Ainuke viis olla kindel kontaktpindade ja vahendite puhtuses on selle taset mõõtes. Käepäraseim viis seda teha on kasutades luminomeetrit (ATP mõõtmine) või proteiinijäägi teste, mille abil saab tulemuse sekundite või minutitega. Ainult nii on probleemi ilmnedes võimalik võtta kohe kasutusele parendavad tegevused.

hoolekandeteenused

Net-Foodlab Eesti OÜ tootevalikust leiab mitmeid kergesti kasutatavaid ja tõhusaid vahendeid kindlustamaks tervishoiu- ja hoolekandeteenuseid pakkuvate ettevõtete puhtus ning ohutus.