InSite Salmonella – salmonella kiirtest

InSite Salmonella - Pathogen Detection - Hygiena • Lihtne ja kiire salmonella pinnatest
• Test ei vaja mõõteseadmeid
• Test põhineb proovi tarditsioonilisel rikastusel temperatuuril 37 °C, mis on ühendatud värvusreaktsiooni tekkimisega
• Positiivse tulemuse saab tavaliselt juba pärast 18-24h, negatiivne tulemus alates 48 h rikastuse algusest.
• Ainuke lisaseade mida vajad, on ikubaator.