Hygiena InSite Salmonella

Hygiena InSite Salmonella™

  • Lihtne ja kiire Salmonella kiirtest
  • Ei vaja mõõteseadmeid
  • Test on värvusindikatiivne ja põhineb traditsioonilisel proovi rikastamisel 37°C juures
  • Positiivse tulemuse saab juba 18-24h pärast, negatiivse tulemuse saab 48 h pärast
  • Ainuke vajalik lisaseade on inkubaator

insite