Puhdistuksiin liittyvät vaatimukset BRC- ja FSSC 22000 -sertifioiduissa kohteissa

Koulutuksessa annetaan perustiedot siitä minkälaisia vaatimuksia nykyiset ns. GFSI -hyväksytyt elintarviketurvallisuusjärjestelmät asettavat puhdistusten toimintaan ja niiden valvontaan. Koulutuksen tavoitteena on auttaa siivoustyönjohtoa ja myös suorittavaa henkilöstöä ymmärtämään asiakasyrityksiin kohdistuvia vaatimuksia ja siten lisätä sekä osaamista että motivaatiota tarkkaan työskentelyyn.

Обучение дает основную информацию о требованиях установленных в GFSI одобренных системах пищевой безопасности для программ мойки и очистки, а также их контролле. Цель обучения – помочь руководству клининговых служб, а также персоналу понять требования, предъявляемые к компаниям-клиентам, и, таким образом, повысить как компетентность, так и мотивацию к точной работе.

Training provides key information about the requirements related to to cleaning procedures and controls which play an important role in all GFSI approved food safety standards (BRC GS, FSSC 22000 and IFS Food). The aim of the training is to give the cleaning supervisors, site managers and also the cleaning staff a clear view of the requirements which the production company customers must follow. Better understanding of the requirements increase both competence and motivation and thus improves the work quality.

Voit ilmoittautua koulutukseen suoraan tästä: