Terveydenhuolto ja hoitolaitos – pintapuhtaus on tärkeä osa viihtyisyyttä

Pintojen puhtaus ja puhdistusten toiminta on kaikkialla tärkeä osa viihtyvyyttä, mutta terveydenhuollossa,

hoivakodeissa ja hoitolaitoksissa se on kriittinen osa toimintaa. Ihmisistä, tuotteista jaterveydenhuolto ympäristöstä peräisin olevat mikrobit ja virukset tarttuvat pinnoille sitä paremmin mitä enemmän näkyvää ja näkymätöntä likaa tai biofilmejä pinnoilla on. Mikrobit pystyvät yleensä myös lisääntymään likaisilla pinnoilla, mikä entisestään korostaa puhtauden merkitystä.

Jotta voimme olla varmoja kosketuspintojen ja välineiden turvallisuudesta, tulee meidän pystyä varmistumaan niiden puhtaudesta ja ainoa keino tähän on puhtauden mittaaminen. Ja tehokkainta se on toteuttaa luminometreillä (ATP-mittaus) tai proteiinijäämätesteillä, jolloin mittaustulos saadaan

sekunneissa tai minuuteissa. Vain tämä mahdollistaa välittömät korjaavat toimenpiteet,

jos puhtausongelmia havaitaan.hoivakoti

Net-Foodlab Oy:n tuote- ja palveluvalikoimasta löytyy useita helppokäyttöisiä ja tehokkaita vaihtoehtoja terveydenhuollon ja hoivatilojen puhtauden ja turvallisuuden varmistamiseen.