BRCGS Food Issue 9

BRCGS Food Issue 9 – Mittausten ja laboratoriotutkimusten vaatimukset sekä niiden auditointi

Koulutuksessa käydään läpi BRCGS Food Issue 9:n standardin mittauksiin, tutkimuksiin ja laboratorioanalytiikkaan liittyviä vaatimuksia. Koulutuksessa avataan BRCGS Food -standardin näkökulmasta ISO/IEC 17015 -standardin keskeisiä vaatimuksia. Mitä vaaditaan, mitä mittausten ja laboratoriotutkimusten oikeellisuuden varmistamiseksi tulee tehdä ja minkälaisiin asioihin auditoinneissa kiinnitetään huomiota. Koulutus sopii laatupäälliköiden ja laatuvastaavien sekä mittauksia ja laboratoriotuloksia käsittelevien henkilöiden osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa käsiteltävät asiat ovat niitä, joita tarvitaan mittaustulosten luotettavuuden ja hyödyntämisen varmistaseksi.

Kouluttajana toimii FM Tuomas Virtalaine, jolla on yli 15 vuoden BRCGS Food lead Auditor -kokemus ja yli 25 vuoden kokemus elintarvikelaboratorion toiminnasta.

• aika: 27.3. iltapäivä (½ pv), klo 12:30-16:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija

Voit ilmoittautua koulutukseen tästä: