Uusi ja odotettu FSSC 22000 -standardin versio 6 tulee voimaan kaikilla sertifioiduilla toimijoilla 1.4.2024 alkaen. Tässä koko päivän mittaisessa koulutuksessa käydään läpi sekä uudet vaatimukset liittyen mm. jäljitettävyyteen, laiteinvestointeihin, laadunhallinnan systematiikkaan, ruokahävikin hallintaan ja kommunikaatioon että muutkin standardin vaatimusten keskeiset osat ja niiden toiminta. Samalla käydään läpi standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamista niin, että sen toiminta on mahdollisimman tehokasta. Koulutus antaa työkaluja sekä uuden järjestelmän rakentamiseen että vanhan järjestelmän päivittämiseen FSSC 22000 v6 -vaatimusten mukaiseksi tehokkaalla tavalla. Koulutus auttaa myös välttämään laatujärjestelmissä yleisiä puutteita että ylireagointeja. Koulutus sopii kaikille FSSC 22000 v6 -järjestelmien rakentamisen ja kehittämisen kanssa työtä tekeville.

Kouluttajana toimii FM Lead Auditor Tomi Mattila, jolla on yli 15 vuoden kokemus elintarviketurvallisuusjärjestelmien auditoinneista ja kehittämisestä.

• aika: 4.4. (1 pv), klo 8:30-15:45
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 850 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tomi Mattila, johtava arvioija

Koulutuksessa käydään läpi BRCGS Food Issue 9:n auditointikäytännöt, standardin rakenne ja vaatimukset. Koulutuksen pääpaino on vaatimusten tulkinnassa, eli siinä minkälaisia kontrolleja, toimintoja ja dokumentteja standardi viime kädessä vaatii. Elintarviketurvallisuusjärjestelmä kannattaa aina rakentaa niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä. Tämä vaatii ymmärrystä sekä vaatimuksista että niiden taustoista, joita koulutuksessa tuodaan näkyville. Koulutuksessa käydään läpi myös BRC:n hygienia-alueajakoa ja hygienia-alueisiin liittyviä vaatimuksia erilaisten tuoteryhmien näkökulmasta. Koulutus sopii sekä BRCGS Food -standardiin siirtyville että jo jonkin aikaa standardia käyttäneille.

Kouluttajana toimii FM Tuomas Virtalaine, jolla on yli 15 vuoden BRC lead Auditor -kokemus.

• aika: 5.4. (1 pv), 08:30 – 15:45
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 850 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija

Koulutuksessa käydään läpi yleisimpien elintarviketurvallisuusstandardien (BRCGS Food Issue 9, FSSC 22000 v6 ja IFS Food v8) vaatimuksia ja toimintaa HACCP-ryhmän jäsenen näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on antaa nykyisille ja uusille vastuuhenkilöille paitsi selkeä kuva siitä minkälaisia vaatimuksia standardit asettavat myös tarvittavaa tietoa siitä mitä HACCP-ryhmän jäseneltä odotetaan ja miten HACCP-ryhmän toiminnasta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.

Kouluttajana toimii FM Tomi Mattila, jolla on pitkä kokemus laatujärjestelmäauditoinneista, laatujärjestelmien rakentamisesta ja laatupäällikkönä toimimisesta.

• aika: 19.4. aamupäivä (½ pv), klo 8:30-12:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tomi Mattila, johtava arvioija

Tuoteväärennösten ja toimittajahallinnan merkitys korostuu koko ajan puhuttaessa elintarviketurvallisuusjärjestelmistä. Koulutuksen aikana perehdytään syvällisesti erilaisiin tuoteväärentämisen tapoihin ja menetelmiin. Tuoteväärennösten hallintakeinoja käydään läpi väärentämisen helppouden, havaitsemisen ja taloudellisen hyödyn näkökulmista. Viimeaikaisten tuoteväärennösesimerkkien kautta havainnollistetaan erilaisia kontrollikeinoja ja hallintamalleja. Koulutuksessa käydään läpi myös erilaisia haavoittuvuusanalyysimalleja (VACCP) ja niiden toimintaa.

• aika: 25.4. aamupäivä (½ pv), klo 08:30-12:00
• paikka: etäkoulutus
• hinta: 395 € / hlö (alv. 0%)
• kouluttaja: Tuomas Virtalaine, johtava arvioija

Ilmoittaudu koulutukseen:

Tutustu kaikkiin koulutuksiin koulutuskalenteristamme