Food Fraud / Tuoteväärennökset ja niiden hallinta (perusteet ja syventävä)

Tuoteväärennösten ja toimittajahallinnan merkitys korostuu koko ajan puhuttaessa elintarviketurvallisuusjärjestelmistä. Ukrainan sota vaikuttaa suoraan sekä auringonkukka- että rapsiöljyn saatavuuteen ja hintaan, mikä lisää väärentämisen todennäköisyyttä. Tuoreessa muistissa ovat edelleen myös mm. etyleenioksidilla käsiteltyihin seesaminsiemeniin ja mausteisiin liittyvä kohu ja siitä seuranneet lukemattomat takaisinvedot ympäri Eurooppaa. Food Fraud -koulutus on harvoin ollut yhtä ajankohtainen kuin nyt https://yle.fi/uutiset/3-12494015.

Koulutuksen aikana perehdytään syvällisesti sekä erilaisiin tuoteväärentämisen riskitekijöihin, tapoihin ja menetelmiin. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia haavoittuvuusanalyysien (VACCP) malleja ja niiden laatimista. Väärentämisen helppoutta ja väärennösten havaitsemistapoja sekä taloudellisen hyödyn syntymisen näkökulmaa käydään läpi erilaisten esimerkkien kautta.

Koulutus toteutetaan kahdessa osassa niin, että koulutuksen ensimmäisessä osassa (aamupäivä) käydään läpi tuoteväärennösten ja toimittajahallinnan perusteet: Miksi tuoteväärennöksiä tehdään? Kuinka yleisiä ne ovat? Mitkä ovat yleisimmät väärennöstavat ja miten niitä voidaan torjua? Koulutuksen tämä osa on tarkoitettu kaikille raaka-aineiden, toimittajahallinnan ja laadunhallinnan kanssa työskenteleville.

Koulutuksen toisessa osassa (iltapäivä) poraudutaan syvemmälle tuoteväärennösten maailmaan ja tuoteväärennöksiin liittyvien riskien hallintaan (Risk Mitigation). Miten riskejä tunnistetaan tehokkaasti? Mistä ajankohtaista väärennöksiin liittyvää tietoa on löydettävissä? Minkälaisilla toimintakokonaisuuksilla omaa raaka-aineketjua voidaan hallita luotettavasti? Minkälaisia valvontakeinoja tuoteväärennösten hallintaan voidaan käyttää ja miten niitä voidaan soveltaa käytäntöön suomalaisissa yrityksissä? Koulutuksen tavoitteena on tarjota selkeä kuva tuoteväärennöksien hallintaan liittyvästä toimintalogiikasta ja tuoda haavoittuvuusanalyysien laatimiseen saadaan lisää käytännön ratkaisumalleja. Iltapäivän koulutus on tarkoitettu toimittajahallinnan ja raaka-ainehallinnan vastuuhenkilöille sekä auditoijille.

Aamu- ja iltapäivän koulutukset muodostavat kokonaisuuden, mutta niistä voi osallistua oman tehtävän ja osaamisen mukaan myös vain toiseen.

Koulutus on tarkoitettu mm. yritysten HACCP-ryhmän jäsenille sekä sisäisille auditoijille.