Elintarviketurvallisuus BRC Food Issue 8 Master class – koulutus

1 Management Commitment

Koulutus on tarkoitettu laatupäälliköille ja sisäisille auditoijille BRC GS Food Issue 8 -standardiin liittyvien vaatimusten syventävään käsittelyyn. Koulutuksessa käydään standardivaatimusten lisäksi läpi BRC GS Food Issue 8:n rakenteisiin ja vaatimuksiin liittyvää syventävää materiaalia. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja ja ratkaisuja paitsi vaatimusten täyttämiseen myös tehokkaasti toimivan järjestelmän rakentamiseen ja implementointiin. Kahden päivän mittainen koulutus mahdollistaa sekä erilaisten harjoitusten ja ryhmätöiden tekemisen että aihealueiden painottamisen osallistujien tarpeiden mukaisesti. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat

 • Ylimmän johdon vastuut ja sitoutuminen
 • Elintarviketurvallisuuskulttuurin merkitys ja kehittäminen yrityksen toiminnassa
 • Laatupolitiikan ja laatutavoitteiden määrittäminen tarkoituksenmukainen määrittäminen

2 HACCP System

 • BRC-eritysvaatimukset HACCP-järjestelmän näkökulmasta
 • Todentamiseen liittyvät vaatimukset ja ongelmat
 • Katselmointien merkitys ja toteuttaminen

3 Quality System

 • Sisäisten auditointien suunnittelut, tavoitteet ja toteuttaminen
 • Riskiperusteisuus tarkastuksissa ja auditoinneissa
 • Jäljitettävyysjärjestelmän toiminta ja testaaminen
 • Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hallinta
 • Toimittajienhallinnan vaatimukset ja menettelyt

4 Site Standards

 • Rakentesiin liittyvät vaatimukset
 • Food defence -vaatimukset, uhkien tunnistaminen ja hallinta, TACCP
 • Vierasesinehallinnan vaatimukset ja niiden toteuttaminen
 • Tuhoeläintorjunta
 • Kemikaalihallinta
 • Kunnossapidon vaatimukset

5 Product Control

 • Tuotehallinnan vaatimukset
 • Pakkausmerkinnät ja niiden oikeellisuuden varmistaminen
 • Allergeenihallinnan vaatimukset ja pesujen validointi
 • Chain of Custody ja asiakaslupaukset
 • Tuotetutkimukset ja laboratoriotoiminnan vaatimukset

6 Process Control

 • Työohjeet ja tuotannon hallinta
 • Pakkaamiseen liittyvät kontrollit
 • Kalibrointien hallinta

7 Personnel

 • Osaamisen hallinta ja koulutusten suunnittelu
 • Oppimisen todentaminen
 • Henkilöstön, vierailijoiden ja urakoitsijoiden hallinta

8 High-Risk and High-Care

 • Hygienia-alueiden määrittämisen ideologia ja periaatteet
 • Vaatimukset ja niiden täyttäminen
 • Käytännön haasteet, ongelmat ja niiden ratkaiseminen

9 Traded Goods -module

 • Kenelle ja miksi?
 • Saavutettavat hyödyt
 • Vaatimukset

Voit ilmoittautua koulutukseen suoraan tästä: