Lohikunta Oy on kotimainen kirjolohen kasvattajien omistama suomalainen kalanjalostuslaitos. Toiminta on alkanut jo vuonna 1975 ja tänä päivänä kasvattajia toimii koko Suomen alueella. Lohikunnan tuotantotilat sijaitsevat Turussa ja tuotantolaitoksen yhteydessä toimii myös kalamyymälä Herttuan Herkku. Vuonna 2020 Lohikunta avasi oman jatkojalostuslaitoksen Maskuun.

Keväällä 2021 Lohikunnalle oli tullut ajankohtaiseksi rakentaa elintarviketurvallisuusjärjestelmä ja tähän yhteistyökumppaniksi valikoitui Net-Foodlab Oy. Net-Foodlab Oy pystyi tarjoamaan elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentamiseen osaamista ja kokemusta, jota toimivan ja tehokkaan järjestelmän luontiin tarvittiin.

Omavalvontatasoinen elintarviketurvallisuus oli ollut riittävää Lohikunnan toiminnassa vuosien ajan ja taannut laadukkaat tuotteet. Toimintaa haluttiin kuitenkin lähteä kehittämään tämänhetkisiä markkinoita paremmin palvelemiseksi, kun painetta sertifioinnille tuli tuotantoketjun seuraavalta tasolta. Sertifioitu elintarviketurvallisuusjärjestelmä alkaakin käytännössä olemaan kaupankäynnin vaatimus, kun halutaan päästä toimittamaan tuotteita muiden elintarviketeollisuuslaitosten käyttöön tai valmistamaan tuotteita keskusliikkeiden omille tuotemerkeille.

Elintarviketurvallisuusjärjestelmäksi valittiin FSSC 22000 5.1 (Food Safety System Certification 22000) . FSSC 22000 on elintarviketurvallisuuden sertifiointiohjelma, joka sisältää ISO 2200 standardin lisäksi sektorikohtaisia teknisiä spesifikaatioita (ISO/TS 22002-1 tai ISO/TS22002-4) sekä FSSC:n lisävaatimuksia. Se on Global Food Safety Initiative:n (GFSI) hyväksymä yhtä lailla, kuin BRC ja IFS. Standardi on suosittu kala-alan toimijoiden keskuudessa ja palveli parhaiten myös Lohikunnan tarpeita.

Järjestelmän rakennusprojektiin kului aikaa melkein yhdeksän kuukautta. Vaikka yhdeksän kuukautta on pitkä aika yrityksen toiminnassa, niin se on rakennusprojektille lyhyt. Projektiin on hyvä varata aika, jotta järjestelmää on ehditty ylläpitää riittävän kauan ennen sertifiointiauditointia. Joskin on hyvä muistaa, että järjestelmä ei ole vielä sertifioinnin aikaan valmis. Järjestelmän kehitys on jatkuvaa ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Ammattitaitoinen asiantuntija ottaa tarpeeksi aikaa toimintaprosessien luomiseen, sillä prosessien huolellisella työstämisellä varmistetaan juuri kyseille asiakkaalle sopivat tavat toimia.

Yhteistyö Lohikunnan ja Net-Foodlab:n välillä jatkuu sertifioinnin jälkeen ulkoistetulla laatupäällikkö palvelulla. Net-Foodlab:n Riikka Maikola toimii Lohikunnan omana asiantuntijana ja on tukena järjestelmän ylläpidossa ja prosessien muutostilanteissa. Takana onkin jo pitkä ja toimiva yhteistyö, osaltaan yhteistyön avulla rakennetun järjestelmän ansiosta.

”Meillä on asiakkaan kanssa nyt hyvä ja toimiva järjestelmä, joka vastaa heidän tarpeitaan. Dokumentaatio ja lomakkeet ovat heille yksilöllisesti luotuja ja siksi toimivia. Muutoksia toki tehdään samaan aikaan kun muutoksia tapahtuu prosesseissa. Asiantuntijalta saa apua kaikkeen laadulliseen työhön yrityksessä, ei vain järjestelmään liittyen.”, kertoo Maikola.

Asiakastarinaan liittyvät palvelut ja tuotteet

Elintarviketurvallisuusjärjestelmät

Laatupäällikköpalvelu