Leroy Finland Oy tarjoaa kuluttajille tuoreita, korkealaatuisia kalatuotteita sekä tukku- että vähittäiskaupan kautta. Yritys kuuluu maailmalaajuiseen pörssiyhtiöön Leroy Seafood Group’iin, joka on mm. maailman toiseksi suurin merilohen tuottaja. Leroy Seafood Group on sitoutunut pitämään huolta ympäristöstä, prosessin eri vaiheissa työskentelevistä ihmisistä sekä tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Tuotantopäällikkö Juha Sopasen mukaan Leroy Finland Oy:ssä elintarviketurvallisuuteen on aina suhtauduttu hyvin vakavasti. Toiminnan alkuvaiheessa yrityksellä oli tehokas lakisääteinen HACCP-pohjainen omavalvontajärjestelmä, jota viranomaistaholta valvottiin. Asiakas- ja erityisesti konsernivaatimusten kautta tuli kuitenkin nopeasti vastaan tarve sertifioidulle elintarviketurvallisuusjärjestelmälle. Aluksi otettiinkin käyttöön ISO 22000 -pohjaisen järjestelmän, joka tuntui sopivalta vaihtoehdolta muutaman vuoden ajan. Nopeasti kuitenkin todettiin, että järjestelmän tasoa oli nostettava ja luontaiseksi vaihtoehdoksi valikoitui FSSC 22000.

Leroy Finland:n omien resurssien vähäisyyden vuoksi tarvittiin kuitenkin käytännön apua FSSC 22000 -järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Tässä vaiheessa Net-Foodlab Oy:n laatutiimi astui kuvaan.

”Saimme heiltä kaiken tarvittavan laatupalvelun tehokkaana ulkoistettuna kokonaisuutena. He mm. vastasivat HACCP-ryhmän toiminnasta, sisäisistä auditoinneista, dokumenttien päivittämisestä sekä tarvittavista näytteenotoista ja laboratoriotutkimuksista. Heidän kauttaan meillä oli myös ulkoistettu laatupäällikkö, joka osallistui ulkoisiin auditointeihin ja OIVA-tarkastuksiin.”, Sopanen kertoo.

Kun toimintaa koskevat laatuvaatimukset yhä vain lisääntyivät Leroy-konsernin taholta, päädyttiin palkkaamaan yritykseen oman laatupäällikö. Tässä vaiheessa Net-Foodlab Oy:n laatutiimi suoritti tehokkaan perehdytyksen ja tehtävien siirron uudelle laatupäällikölle.

”Yhteistyö Net-Foodlab Oy:n kanssa jatkuu edelleen ja onkin yrityksen kannalta turvallinen olo, kun tietää että laadukasta laatuapua mahdollisiin ongelmatilanteisiin on aina saatavilla tehokkaasti ja joustavasti.”, kehuu Sopanen.

Asiakastarinaan liittyvät palvelut ja tuotteet

Elintarviketurvallisuusjärjestelmät

Laatupäällikköpalvelu

Auditoinnit elintarvikesektorille

Laboratoriopalvelut